samarbetsalfabetet

 

samarbetsalfabet för din vardagsklokhet

aldrig för sent

Lär mer om kommunikation och bemötande, konflikthantering och arbetsstil med hjälp av samarbetets ABC. Tillsammans skapar vi en utbildning för Er verksamhet som belyser de frågeställningar och händelser Ni önskar. Medarbetarna ges möjlighet att enskilt och gemensamt diskutera och reflektera över sig själva och gruppen i arbetsvardagen.

alltid lika klokt

Hur? Så här!

Med hjälp av  teorier, självtester och övningar får deltagarna se och bedöma för- och nackdelar med olika förhållningssätt och agerande. De kan hitta nya vinklar att se lärande, samarbete och utveckling ur och även

öka medvetenheten om egna och andras styrkor, eventuella akilleshälar och sina vanliga sätt att prata och agera i med- som motgång.

Exempel på bokstäver din klokskap kan suga näring ur: 

Bakterier. Vad skvaller är. Hur undvika denna effektiva konfliktspridning?

Giraff. Öppen och lyssnande samtalsstil som underlättar konfliktupplösning.

Handske. Behålla eller kasta in? Om olika konflikthanteringsmetoder.

Nystan. Tips för hur att trassla ut konflikter och nå dess orsak för att kunna påbörja upplösning. 

Samarbetsalfabetets A-Ö 

De figurer som anknyter till bokstävernas ämnesområden, schematisk arbetsgång vid beställning samt exempel på design -HÄR

Färdigdesignat

Samtal och kurs med färdiga tema ur samarbetsalfabetet

 

Helgkurs lördag - söndag

Alla 28 bokstäver presenteras i tio grupper à en timme, fem varje dag.

1xfrukost, 2xlunch, 1(2)xmiddag och 1xkvällsmat. Samtal, diskussioner,

föreläsningar, tester, egen reflektion och övningar i omväxlande blandning.

Deltagarantal och kostnad beroende på var kursen hålls.

 

Praktiskt

Jag använder variande presentationsmetoder, CD-spelare, nätuppkopplad dator, whiteboard och blädderblock. Enklare dokumentation till alla ingår.

Kontakt 

Kristina Nilsson

Västervik 070 - 955 83 22

Kiruna 070 - 955 83 22

kn@vardagsklokhet.se

Kristina Nilsson © 2011 • Vardagsklokhet • Kopiera/citera gärna med källhänvisning!