OM VERKSAMHETEN

VERKSAMHETSPRESENTATION

inspiration och resonemang

Egna kompetensområden är bland annat bemötande, hypnos, provtagning, konflikthantering, arbetsstilar. Vardagsklokhets arbete kan liknas vid humlans pollinering, den som får blommor och träd att blomstra och bära frukt. Arbetsgrupp, chef eller privatperson - välkomna till Vardagsklokhet! 

arbetsglädje och samverkan

Handledning

Samtal med individ eller grupp där jag lyssnar och ställer frågor och hjälper dig/er se aktuell frågeställning från olika håll och finna DINA/ERA lösningar.

Rädsla och oro vid provtagning- eller behandling

Du kan tillsammans med mig utforska rädslan/oron/motviljan och skaffa redskap att bemästra svåra situationer eller bli helt fri från rädslan. Sker under samtal i kombination med hypnos för den som så önskar. Vid vårt första möte undersöker vi vad som passar dig och din rädsla bäst.

Samtal

Är frågevist bollplank när du behöver någon utomståendes öron för att reda ut tankar och bli varse dina behov och önskningar. Kanske behöver du prata med någon för att komma till ro i ditt liv efter pensionering eller komma fram till vilken utbildningsväg du ska välja. 

Avkoppling  

Personliga avkopplingsövningar, tysta metoder eller handledning via mp3 för lugn och ro och fokusering. Att lyssna på eller göra vid behov och/ellr under paus i arbetet, vid sänggående, när du ska stiga upp. 

V I S T R E

Suverän teambuilingsaktivitet för alla typer av arbetslag. 2,5 timmar som passar vid konferens och kickoff och lämnar minne i form av bilder, egen visa och nya infallsvinklar på samarbete. Här samarbetar jag med fotograf och vistrubadur. Lika svår ge rätt-visa i ord som omtyckt av deltagarna!

Utbildning

Vardagsklokhets tre miniföreläsningar Rörö, Öckerö och Vinga berör

konflikthantering, kommunikation, arbetsstil från olika håll. De står ypperligt för sig själva, men fungerar även som presentation av Vardagsklokhets kunskapsområden, arbetssätt och interaktiva utbildningsverktyg Samarbetsalfabetet. Skapa företagsunika utbildningar med hjälp av alfabetet eller beställ färdig kurs-föreläsning! 

Bemötande och provtagning

Inspiration och kunskap om bemötande, provtagningsteknik och prov-omhändertagande till enskilda provtagare och arbetsgrupper. Tar prover på provtagningsrädda patienter, med eller utan hypnos som redskap.

Medverkar i antologin Hälsofrämjande kommunikation i vård och omsorg från 2013 tillsammans med 21 andra legitimerade/aukoriserade yrkesutövare och håller föredrag utifrån boken.

2019 - TILLSAMMMANS MOT VARDAGSVÄNLIGARE VÄRLD

Välj fritt från Vardagsklokhets utbud, ersätt mina eventuella omkostnader och skänk efter vårt möte valfritt belopp till Läkare utan gränser, Läkarmissionen, UNICEF eller Rädda Barnen.

Ta chansen - lär, reflektera, dela. Din nyfikenhet och min kompetens, våra respektive möjligheter, samverkar till gagn för fler än oss själva. Erbjudandet gäller under 2019. Ej Vistres utbud.

Kontakt 

Kristina Nilsson

Arvidsjaur 070 - 955 83 22

Karlsborg 070 - 955 83 22

kn@vardagsklokhet.se

Kristina Nilsson © 2019 • Vardagsklokhet • kopiera/citera gärna med källhänvisning!

din klokhet i din vardag