OM KRISTINA NILSSON

LITE OM MIG SJÄLV  

varför kaffetema?

Jag har deltagit i många teorilektioner, laborationer och föreläsningar. Lärt upp mig inom olika yrken på flera arbetsplatser med hjälp av skickliga handledare. Gemensamt för alla arbetsplatser har varit kafferasternas betydelse för min inskolning och förståelse arbetslagens samarbete. 

jo du, en böna rymmer mer än man tror!

Kristina Nilsson 1956

Född i Göteborg och verksam i staden och dess kranskommuner fram till 2002. Då flyttade jag till Dalarna och har sedan dess arbetat i syd-, norr och mellansverige. Rik på erfarenheter från arbetsplatser av olika storlek och med varierande personalsammansättning inom industri, vård, utbildning och omsorg. Bor nu i Norrbotten och i Västra Götaland.

Legitimerad biomedicinsk analytiker 1976

En sanning med modifikation: laboratorieassistent inom klinisk kemi efter 2,5 års studier 1976, titeln ändrades till biomedicinsk analytiker under nittiotalet och vi blev legitimerade 2006. Har arbetat på sjukhuslaboratorier, blodcentraler samt privata- och landstingsägda vårdcentraler under 20 år.

Fyraårig el-teleingenjör 1988

Har arbetat med konstruktion och teknikinformation samt undervisat på tekniskt gymnasium i bland annat kvalitetsteknik, ellära och matematik. 

Filosofie kandidat i pedagogik 2000

med konflikthantering, humanteknologi, idéhistoria och intervju- och samtalsmetodik som kompletterande ämnen. Totalt 155 veckors heltidsstudier. Har efter detta fördjupat mig inom arbetsstil, Gardners intelligenser, medling samt konfliktbearbetning med drama. 

Grundutbildning i klinisk hypnos 2012-2013

Arrangör: Svenska Föreningen för Klinisk Hypnos, SFKH.

Medförfattare i antologi 2013

Hälsofrämjande kommunikation i vård och omsorg, redaktör Anna Gerge, utgiven på Insidan förlag 2013. Läs Annas förord här.

Kontakt

Kristina Nilsson

Arvidsjaur 070 - 955 83 22

Karlsborg 070 - 955 83 22

kn@vardagsklokhet.se

din klokhet i din vardag