utbildning

FÖR FÖRTÄNKSAMMA FÖRETAG   

prata jobb på nya sätt?!

Vad är viktigt för samarbetets kvalitet och säkerhet, för arbetsglädje, för att känna sig betydelsefull på arbetet? För att våga fråga det man inte förstår? Vad krävs för att jag ska förmå mig ta itu med det tråkiga eller våga sätta tänderna i det helt nya? Menar alla samma sak med "sunt förnuft" när semestrarna planeras eller när vi tvingas frångå inarbetade rutiner? Kaffepausen är viktig att grunda  samarbetet i - finns det mera?

jobba på nya och annorlunda sätt?!

Så här arbetar jag

Tillsammans med dig som beställare planeras utbildning med hjälp av samarbetsalfabetet och dina önskemål. För att den tid och de pengar du lägger på utbildningen ska ge din verksamhet vad den önskar och behöver. Vardagsklokhet erbjuder även färdiga utbildningar. Arbetar helst med hela arbetsgruppen, ty delad upplevelse ger varaktighet. Suveränt för arbetsgrupper och samarbetspartners att gå utbildning tillsammans då kunskaper och metoder kan hållas levande och anpassas till arbetsplatsen av medarbetarna. Jag är flexibel vad gäller lokal och växlar mellan olika presentationstekniker för att involvera deltagare och olika sinnen. Kommer

helst innan konflikten är ett faktum, men har ni en som är på gång eller bitit sig fast, har jag ett kontaktnät med Sveriges bästa  medlare att erbjuda.

Finns även möjlighet till handledning för dig som ledare i gruppen. För att du ska kunna hålla igång förändrings- eller utvecklingsprocessen på ett robust och konstruktivt sätt. 

1. EN VÄSTKUSTÖ PÅ BESÖK UNDER LUNCH ELLER FIKARAST

Lär mer om dig själv och ditt arbetslag. Stärkande för samarbete, arbets-glädje och kundbemötande bland annat. Många skratt och aha-upplevelser utlovas. Miniföreläsningarna utgör introduktion till mitt sätt att arbeta och Vardagsklokhets SAMARBETSALFABET - mitt verktyg för företagsunik utbildningsdesign. Plats: berså, lunch- eller konferensrum hos er.

Välj nordligaste ön Rörö och föreläsningen ARBETSSTILAR

Eller centralorten Öckerö och föreläsningen KONFLIKTHANTERING

Eller Taubes födelseö Vinga och föreläsningen KOMMUNIKATION

2. SAMARBETSALFABETET - INSPIRATION A-Ö

Varje bokstav presenteras med en tingest som anknyter till det kunskapsområde den representerar. Ett exempel: bokstaven A representeras av ett apelsin och kunskapsområdet är konflikthantering - när två vill ha samma frukt och använda just detta apelsin för sitt behov, hur att göra? Några fler exempel HÄR och HÄR. Alfabetet rymmer en blandning av teorier, övningar, tester, samtal och möjlighet till reflektion. Beräknad tid 20, 40 eller 60 minuter per bokstav. Nedan några av utgångspunkterna för alfabetet - lika viktiga för det samarbete som, kryddat med humor och lek, ger arbetsglädje och kvalitet, företagsvinst och verksamhetsutveckling.

Kommunikation

Sker på många plan, medvetna som omedvetna. Jag anser det inte viktigt att i siffror presentera hur fördelningen ord, gester, tonfall etc. är, utan

konstaterar att vi oftast förstår varandra på fler sätt än vi anar. Och att det är fullt möjligt att lära, öva, förändra och anpassa kommunikationssätt. Presentation av NVC, den empatiska Giraffspråket, som jämförs med det kortfattade Vargspråket. Även ansiktet talar och därför är Paul Ekmans forskning kring universella ansiktsuttryck viktig och intressant. Jag har tillgång till Umeå universitets nya bildbank!

Konflikthantering

Jag utgår från konfllikter som en av livets ingredienser. Möjliga att använda som lärostycke. Möjliga finna bra, varaktiga vinna-vinna lösningar på när de står i dörren. Men ibland i behov av andra typer av lösningar. Möjliga att förebygga genom förhållningssätt, kommunikation och samarbetsformer.

Enklare tester för att ni ska kunna reflektera över olika sätt, egna och andras, att agera i vardagens olika konflikter.

Bemötande

Leende, ögonkontakt och vänlighet är vardagliga beteenden som bekräftar oss som människor. Det är viktiga ting för gott bemötande precis som att det är viktigt att vi lyssnar på och svarar den person vi har framför oss. Svarar utifrån vad vi hör, frågar om vi inte förstår. Berit Åhs härskartekniker och begreppen empowerment/egenmakt finns också med som övningsexempel: hur det känns att bemöta/bemötas med respektive och utan respekt är en av de praktiska övningarna.

Arbetsstil

Utgångspunkt är den gamla truismen 1+1>2. I min tappning: alla har vi olika sätt att lära, vara och se världen och när dessa tillåts samverka kan berg förflyttas. När skillnaderna dem emellan ses som problem och hinder är konflikt och stillestånd nära. Gardners tankar om olika intelligenserna är en grundval, att se och finna sin arbetsstil en annan. Hur individuella variationer kan hjälpa och stjälpa grupper finns med som övning och diskussion.

Det ena utesluter inte det andra

I kurs och föreläsning är gränserna naturligtvis inte skarpa - att tala om konflikter utan att tala om olika sätt att bemöta och kommunicera är omöjligt, att diskutera bemötande utan att reflektera över arbets- och konflikthanteringsstil är också ogörligt. Men fokus och syfte för aktuell utbildning bestämmer hur mycket, och på vilket sätt, de olika ämnesområdena berörs. 

LÄSTIPS

Brodal. H, Nilsson, L (1996) Konflikter, vad vill de lära oss? Balders förlag

Cornelius, H, Faire, S (1989) Everyone can win. SimonSchuster

Ekeland, T (2006) Konflikt och konfliktförståelse. Liber 

Granström, K (2006) Dynamik i arbetsgrupper. Studentlitteratur

Jordan, T (2006) Att hantera och förebygga konflikter... Lärarförbundet

Jordan, T ( - 2012) www.arbetsplatskonflikt.av.gu.se

Kolb, D.A. (1984). Experiential Learning. Englewood Cliffs

Olsson, Rune ( - 2012) www.pulsro.se

Prashnig, B (1996) Våra arbetsstilar-hur du är avgör hur du lär. BrainBooks

Perry, D (1991) Warriors if the heart ...conflict resolution. Findhorn Press

Weirsöe, B ( 2002) Empatisk kommunikation Giraffspråket. Studentlitteratur

West, S (2011) Konsten att vara kåt på jobbet. KBT Centrum Skåne

 

Kontakt

Kristina Nilsson

Arvidsjaur 070 - 955 83 22

Karlsborg 070 - 955 83 22

kn@vardagsklokhet.se

Kristina Nilsson © 2019 • Vardagsklokhet • kopiera/citera gärna med källhänvisning!

 

 

din klokhet, din vardag