bemötande

 

MÖTA, BEMÖTA OCH RÄDSLOR

kompetens

Legitimerad biomedicinsk analytiker (klinisk kemi o. transfusionsmedicin). Utbildning i klinisk hypnos, medlem i SFKH. Beteendevetare med bland annat pedagogik, konflikthantering och samtalsmetodik i examen. Med erfarenheter från offentlig och privat sektor inom olika yrkesområden. 

erfarenhet

MÖTA OCH BEMÖTA

Utbildning, erfarenheter och egenskaper, normer och värderingar spelar roll i patient- och kundkontakter. Precis som vid alla mellanmänskliga möten i de olika sammanhang vi lever och arbetar i. Medvetenhet om att människor upplever och tolkar situationer olika, egen självkänsla samt fysisk som psykisk arbetsmiljö är viktigt för det respektfulla bemötandet på arbetsplatsen. Erbjuder arbetsplatsen möjlighet till samtal om om olika sätt att kommunicera, informera och reflektera är ni en god bit på väg!

BEMÖTANDE OCH RÄDSLOR - hur jag tänker

En provtagning är ett kort möte mellan två personer som inte känner varandra och som är olika vana vid både sjukhusmiljö och provtagning. Mycket ska ske under det korta mötet där vi som provtagare har att kontrollera identitet och provtagningstidpunkt, matcha rör och remiss, välja bästa stickställe och göra iordning material. Bemötandet och inkänningen av patienten och hennes eventuella oro kommer utanpå detta och är kunskaper provtagaren utvecklar i ett ständigt växelspel mellan teori, praktik, återkoppling från patienter och kollegor med mera. Modern placebo-forskning har även givit vid hand att bemötande utgör stor del av behandlingsresultatet. 

BEMÖTANDE OCH RÄDSLOR HOS PATIENTER - hur jag arbetar

1. Som provtagare och utbildare hos er. Jag tar prover på rädda och oroliga och/eller i er rutinverksamhet. Kan visa (om patienten samtycker) och prata om olika sätt att bemöta patienter och hantera rädslor/oro tillsammans med patienten. 

2. Behandling av provtagnings- och behandlingsrädsla. Finns någon eller några patienter ni vill hjälpa till provtagningsstolen kan jag komma till er om patienten inte kan komma till mig. 

3. Inspiration, diskussion och erfarenhetsutbyte i arbetsgruppen. Det finns många praktiska moment varje enskild anställd måste behärska och mycket information att hantera. Hur resonerar gruppen och dess enskilda medlemmar kring frågor som "vad är tvingande utifrån kvalitiet och patientsäkerhet" och "vad kan varje medarbetare bestämma själv"? Jag är 

samtalsledare och delar med mig av kunskaper och erfarenheter om gruppen så önskar.

BEMÖTANDE OCH RÄDSLOR - vad jag skriver

Tillsammans med 21 andra legitimerade/autoriserade yrkesutövare  belyser jag olika sätt att kommunicera med ansvar och respekt i antologin Hälsofrämjande kommunikation i vård och omsorg. Redaktör är Anna Gerge och boken kom ut på Insidans förlag 2013. I boken ges exempel på olika sätt att möta och bemöta medmänniskor i olika vård- och omsorgssituationer - kollegor så väl som patienter. Boken vänder sig till vårdgivare, behandlare och studenter på väg mot yrken inom hälso- och sjukvård. Och naturligtvis alla andra intresserade!

   Jag föreläser utifrån boken om kommunikation och bemötande inom privat som offentlig sektor. Anpassar föreläsningen till er verksamhet och era önskemål. Ett smakprov ur mitt kapitel här.

LÄS- OCH LÄNKTIPS BEMÖTANDE

 

Kontakt

Kristina Nilsson

Arvidsjaur 070 - 955 83 22

Karlsborg 070 - 955 83 22

kn@vardagsklokhet.se

Kristina Nilsson © 2019 • Vardagsklokhet • kopiera/citera gärna med källhänvisning!

din klokhet, din vardag