handledning

HANDLEDNING PERSON & GRUPP

jag lyssnar och frågar

Beteendevetare med bland annat pedagogik, konflikthantering och samtalsmetodik i examen. Arbetslivserfarenheter från offentlig och privat sektor och olika yrken. Ingen journalföring, arbetar under sekretess.

du pratar och funderar och kommer på

Analys, inspiration och resonemang

Kort kan handledningen beskrivas som ett samtal där jag aktivt lyssnar på dig/er och sedan berättar med egna ord hur jag uppfattat den aktuella situatíonen (analys). Kompletterar med associationer till annan praktik och teori utifrån min kunskapsbas (inspiration). Fortsatt gemensamt resonemang om lösningsvägar och framtid där du/ni har möjlighet att högt fundera över gammalt och nytt och bli varse egna idéer och möjligheter (resonemang).

Invändning mot metoden:

Om du nu kan så många olika metoder och teorier, varför kan du inte bara säga hur jag/vi ska göra? Det måste ju gå mycket fortare??

Svar:

Att lyssna och prata med de andra, eller höra vad man själv säger, leder till en djupare förståelse av hur problematiken uppfattas av alla. Det gör att lösningen rullar fram ur samtalet, ej "krystas" fram, vilket i sin tur leder till hållbarhet. Om någon annan säger till mig vad jag skall eller bör göra, eller kompromisser används, kan lösningen leda till problemrepris eller nya problem på grund av:

- lösningen passade inte mig som person eller inte in i min vardag, kanske saknades behövliga samarbetspartners, tid eller kompetens,

- lätt avsäga mig/oss ansvar för lösningsarbetet när de tuffa perioderna kommer "vad var det vi sa, det gick inte!" är en vanlig replik,

- inte motiverande att arbeta med främmande tankegods i inarbetad verksamhet - som att baka med hammare och lera eller mura med stekspade och potatismjöl.  

MEN...

Det är riktigt att det tar tid att fundera och resonera med sig själv och/eller i arbetsgruppen. Ty de lösningar denna tankemöda skapar är sprungna ur person, grupps och/eller organisations kompetens och möjligheter och har enorm överlevnadspotential:

Person  

Med utgångspunkt i den frågeställning du bär med dig kan handledningen

vara utmärkta för att hitta ditt eget mod, din lust och motivation och på så vis upptäcka och utveckla dina egna styrkor. Bara det att säga vad du tänker gör att idéerna konkretiseras och kan sammanfogas med annat handfast i din vardag.

Grupp

Ni hör olika personers sätt att se på frågeställningen, kanske lär ni känna egna och andras styrkor, motivation och lust. Hur lika och olika ni arbetskamrater tänker och ser på ert gemensamma arbete och företag. 

Organisation

Vinner alltid på medarbetare som trivs, har välfungerande grupper med god kommunikation sinsemellan.

Kanske Anna inte förstår vitsen med processprotokoll eftersom hon var sjuk under kursen och därför fastnar protokollen hos henne eftersom hon bestämt sig för att inte delta i skrivandet och Bosse har slutat fråga efter dem då Annas sektion nu leds av Christine och det borde vara hon som säger till Anna...för det hade han gjort om han fått tjänsten....

 

 

Kontakt

Kristina Nilsson

Arvidsjaur 070 - 955 83 22

Karlsborg 070 - 955 83 22

kn@vardagsklokhet.se

Kristina Nilsson © 2019 • Vardagsklokhet • kopiera/citera gärna med källhänvisning!

din klokhet i din vardag